زیست شناسی

علوم زیستی و بهداشت 1

نظریه ی سلولی

در سال 1838 یک گیاه شناس آلمانی به نام ماتیاس شلاین به این نتیجه مهم دست یافت که ((پیکر همه ی موجودات از سلول ساخته شده است)).یک سال پس از آن شلاین به اتفاق یک جانور شناس هم وطن خود که تيودور شوان نام داشت،نظریه ی سلولی را کامل تر کرد و اعلام داشت : پیکر همه ی موجودات زنده از سلول درست شده است. بیست سال بعد یک پزشک آلمانی به نام رودولف فیرخو نتیجه گرفت که هر سلول فقط از تولید مثل سلول های دیگر به وجود می آید و به این ترتیب نظریه ی سلولی به شکل امروزی در آمد :
_ پیکر همه  موجودات زنده از سلول ساخته شده است.

_ سلول ها کوچکترین واحد سازنده ی پیکر موجودات زنده است و واکنش های شیمیایی اساسی درون آن انجام می شود.

_ هر سلول از تقسیم سلول های دیگر به وجود آمده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:44  توسط shahin bakhtiyary  |